วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 13 วันที่ 30 กันยายน 2553

อาจารย์สั่งให้นำกระดาษลัง เพื่อที่จะให้แต่ละคนทำป้ายนิเทศโดยให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง โดยนำความรู้ที่เรียนมามาสร้างสรรค์ป้ายนิเทศ อาจารย์จะดูความคิดสร้างสรรค์ ความเรียบร้อย ความสวยงามความสะอาด และให้นักศึกษาทำงานร่วมกัน โดยทุกคนใช้อุปกรณ์ที่อาจารย์นำมาให้ทุกคนมีการแบ่งปันสิ่งของให้กันใช้ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ผลงานของดิฉันทำเกี่วกับ 1 สัปดาห์ มี 7 วัน

ครั้งที่ 12 วันที่ 23 กันยายน 2553

อาจารย์สั่งให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำที่ใส่แป้งโดว์พร้อมอุปกรณ์เล่นกับแป้งโดว์มาส่ง

ครั้งที่ 11 วันที่ 16 กันยายน 2553


อาจารย์ให้เตรียมอุปกรณ์มาทำแป้งโดว์ กลุ่มของดิฉันได้เตรียมกระทะไฟฟ้าไป และมีส่วนประกอบดังนี้
เกลือ 1/2 ถ้วย
แป้งสาลี 1 ถ้วย
สารส้มป่น 2 ช้อนโต๊ะ
น้ำ 1 ถ้วย
ทาทาครีม 1 ช้อนโต๊ะ หรือใช้น้ำมันมะกอกแทนก็ได้
สีผสมอาหาร
*วิธีทำ*
นำเกลือแป้งสาลีสารส้มป่นผสมให้เข้ากันจากนั้นค่อยเติมนำและน้ำมันมะกอกทีละน้อยคนให้เข้ากันและวใส่สีผสมอาหารจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟกวนจนแป้งไม่ติดภาชนะแล้วนำมานวด นำเก็บใส่ถาชนะให้มิดชิด(ไม่ต้องแช่เย็น)

ครั้งที่ 10 วันที่ 9 กันยายน 2553

อาจารย์นัดให้ส่งงาน Pop Up ที่สั่งในอาทิตย์ที่แล้ว 3 ชิ้น และนัดส่งงานที่ยังค้างอยู่อันเก่าทั้งหมด และให้นักศึกษาทำเกมการศึกษาคนละ 1 เกม

ครั้งที่ 9 วันที่ 2 กันยายน 2553


วันนี้อาจารย์นัดนักศึกษาเรียนด้วยกันทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่ม 101 และกลุ่ม 102 อาจารย์นำเกมการศึกษามาหลายประเภทและได้ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเล่นเกมการศึกษา เพื่อที่จะได้เป็นแนวในการทำเกมการศึกษาเป็นของเราเอง ในเกมแต่ละเกมก็จะมีสาระการเรียนรู้ที่มากมาย เกมการศึกษาที่อาจารย์นำมาสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กได้ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เกมการศึกษาก็ยังเป็นแนวทางในการทำสื่อสอนเด็กเมื่อเรวประกอบอาชีพครู

ครั้งที่ 8 วันที่ 19 สิงหาคม 2553

จากที่เข้าอบรมในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมาอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อหลากหลายรูปแบบ และก็ได้สอนวิธีทำสื่อด้วยว่าทำอย่างไร อาจารย์มีตัวอย่างสื่อมาให้ดูมากมายหลายชนิด และอาจารย์ได้ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะได้ทำงานเป็นกลุ่มกลุ่มละหนึ่งชิ้น กลุ่มของดิฉันได้จับคู่ภาพกับเงาพอได้หัวข้อมาแล้วว่าทำอะไรเพื่อนทุกคนในกลุ่มก็ต่างช่วยกันทำงาน และพอถึงท้ายชั่วโมงอาจารย์ได้ให้งานเป็นการบ้านกลับไปทำที่บ้าน (เป็นงานเดี่ยว)

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 7 วันที่ 29 กรกฏาคม 2553

เกมการศึกษา
จุดประสงค์เกมการศึกษา
-เพื่อฝึกใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล
-เพื่อฝึกการจัดหมวดหมู่
คุณค่าเกมการศึกษา
- พัฒนาการคิดและการหาเหตุผล
- ฝึกการสังเกตและการเปรียบเทียบ
- ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัส เพื่อให้เกดการเรียนรุ้
วิธีการเล่น
- จับคู่รูปภาพที่มีความสัมพันธ์กัน โดยนำภาพด้านล่างไปใส่ เช่น ไก่คู่กับไข่ ลิงคู่กับกล้วย